Rytmisk rörelseträning med reflexintegrering 

Många problem och smärtor i kroppen har i grunden
att göra med ointegrerade reflexer.

Genom att på ett enkelt sätt få reflexerna att hjälpa och
stödja kroppens rörelser istället för att hindra, motverka
och tillföra muskelspänningar, blir du mer avslappnad,
smärtor försvinner och du får på köpet ett större lugn i
hela dig.

Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser
som spädbarn spontant gör. Tack vare dessa lär sig
barnet hitta i kroppen och koordinera sina rörelser.

Rörelserna stimulerar också hjärnan så att nervför-
bindelserna utvecklas och hjärnan mognar. På så sätt
läggs grunden för utvecklingen av så kallade exekutiva
funktioner, till exempel uppmärksamhet och impulskontroll,
för visuella färdigheter som samsyn och ackommodation
samt för språkets utveckling.

Spädbarnets rytmiska rörelser integrerar också de primitiva reflexerna. Om spädbarnet hoppar över stadier i sin rörelseutveckling förblir dessa aktiva. Aktiva reflexer kan försvåra den motoriska utveck-
lingen så att barnet får problem med bland annat koordination, balans och stabilitet. I vuxenlivet kan aktiva reflexer ställa till många problem både fysiskt och psykiskt.

Denna metod passar alla från 0 till 120 år och är bra för dig som har:

Snabb spridning av rytmisk rörelseträning

Sedan Harald Blomberg 2004 började hålla kurser internationellt har ett antal instruktörer utbildats bland annat i Spanien, USA, Australien och Indonesien. De undervisar nu i rytmisk rörelseträning över hela världen. Fram till idag har kurser i rytmisk rörelseträning hållits i cirka 20 länder och kursmaterialet har översatts eller håller på att översättas till elva språk. I Sverige används rytmisk rörelseträning i både skolor och på förskolor.

Du hittar mer information via följande hemsidor:

Harald Blomberg
www.haraldblomberg.com »   

Centrum för rytmisk rörelseträning
www.rytmiskrorelsetraning.se »  

Föreningen Nya Tidens Barn
www.nyatidensbarn.se »

Hem         Kraniosakral behandling    |    Rytmisk rörelseträning    |    Uppmärksamhetsträning    |    Riksspelman    |     Ljudgalleri    |    CD / Recensioner    |    Kontakt

Kontakt
Frågor?

Kontakta mig gärna
för mer info!

Karin Wallin

Tel:
0739-86 87 47

E-post:
info@karinwallin.se

Copyright © -2010

 

Karin Wallin    •    Olympiahallen    •    Filbornavägen 11    •    252 76 Helsingborg

 

Tillsammans med Harald Blomberg när jag blev godkänd och diplomerad.

Ladda ner enkäter om ADHD och dyslexi
www.rytmiskrorelsetraning.se/enkater »